در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشست «تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اجرایی‌سازی آن» برگزار شد

نشست «تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اجرایی‌سازی آن» برگزار شد

  به گزارش دفتر اجرایی سازی سند  نخبگان برابر با برنامه از قبل تعیین شده، جلسه مشترک دفتر اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با  مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه نیرو با ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

انتشار کتاب گزارش اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال چهارم(1400)

انتشار کتاب گزارش اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال چهارم(1400)

به گزارش دفتر اجرای سند؛ کتاب گزارش اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در سال چهارم(1400) بر اساس بند «ث» ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

سی و چهارمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

سی و چهارمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش دفتر اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و چهارمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور رییس بنیاد نخبگان استان سمنان و مدیران بخش های مختلف در روز دوشنبه مورخ ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش دفتر اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیران دکتر موحد، دکتر کوچک زاده، دکتر جعفری، دکتر افشارفر، مهندس ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

دومین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

دومین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

      به گزارش دفتر اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان:  دومین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری سند، با ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

اولین جلسه کمیسیون تخصصی زیربنایی و تولیدی مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان  با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون تخصصی زیربنایی و تولیدی مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

  به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان:  اولین جلسه کمیسیون تخصصی زیربنایی و تولیدی سند، با حضور نمایندگانی ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

سی و دومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

سی و دومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و دومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیرران دفتر و بخش های مختلف بنیاد در ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

سی و یکمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

سی و یکمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و یکمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیر دفتر و مدیران بخش های مختلف بنیاد در ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

برگزاری دومین جلسه کمیته مشترک زیربنایی، اقتصادی و تولیدی بنیاد ملی نخبگان با سازمان اوقاف و امور خیریه

برگزاری دومین جلسه کمیته مشترک زیربنایی، اقتصادی و تولیدی بنیاد ملی نخبگان با سازمان اوقاف و امور خیریه

      به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان دومین جلسه کمیته مشترک زیربنایی، اقتصادی و تولیدی، با حضور ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

سی و امین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

سی و امین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و امین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیر دفتر و مدیران معاونت های مختلف بنیاد  در روز ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

پنجمین فراخوان جایزه بنیاد رشد و ا ندیشه سازندگی استان بوشهر

پنجمین فراخوان جایزه بنیاد رشد و ا ندیشه سازندگی استان بوشهر

  «پنجمین دوره جایزه بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر» از سری جوایز امید آفرین مصوب بنیاد ملی نخبگان(حمایت خیرین از مستعدین برتر اقدام ملی(2-1-3، 2-1-1 و 2-1-3 ) سند راهبردی کشور ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

  بیست و نهمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  بیست و نهمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و نهمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیر دفتر و مدیران معاونت های مختلف در روز دوشنبه مورخ ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

  به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور  مدیر دفتر و مدیران سایر معاونت های بنیاددر روز ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

اولین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری مرکز راهبری و اجرایی سازی سند نخبگان با حضور دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری مرکز راهبری و اجرایی سازی سند نخبگان با حضور دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد.

        به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان اولین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

بیست و هفتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

بیست و هفتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و هفتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور آقایان دکتر طالبی، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، ...

اخبار و رویدادهای دفتر |

۱ ۲  ۳  ۴ »
۴۸ از ۱۹۳ نتیجه
۱ از ۵ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰