در حال بارگذاری ...

دکتر جعفری خبر داد:
تدوین پیش نویس اولیه گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان

مدیر برنامه ریزی و نظارت ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، از تدوین پیش نویس اولیه گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگان در تیر ماه سال جاری خبر داد.

دکتر میثم جعفری اسکندری با اشاره به بند 3-2-4 سند نخبگان، گفت: نظام نخبگانی کشور باید طبق اقدام 3-2-4 سند نخبگان به صورت مستمر ارزیابی و پایش شود و گزارش های دوره ای و سالیانه ای از آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

 

وی ادامه داد: پس از ابلاغ 15 اقدام ملی اولویت دار از سند راهبردی کشور در امور نخبگان از طرف رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه در سال گذشته، مدیریت برنامه ریزی و نظارت ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای 3 ماهه دوم سال جاری تدوین پیش نویس اولیه گزارش ملی اجرایی سازی سند نخبگانی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

 وی در ادامه گفت: در همین راستا ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان علاوه بر شناسایی 21 اقدام سند، چند مجموعه ارزیاب جهت سیاست گذاری و ارزیابی عملکرد دستگاه ها را در این حوزه شناسایی نموده است.

 

سرپرست کمیسیون توانمند سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان  در پایان  خاطر نشان کرد: در حال حاضر با مذاکراتی که صورت گرفته، درخواست پروپوزال  (RFP)اولیه تهیه شده و برای مجموعه های ارزیاب منتخب ارسال شده است که در نهایت از این میان 3 مجموعه برای ارائه ارزیابی نهایی توسط ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان انتخاب شده اند که در حال تهیه گزارش های ارزیابی هستند.

 

انتهای پیام/ 347***
نظرات کاربران