در حال بارگذاری ...

جهانگیری خبر داد:
تشکیل کمیته مشترک ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، ستاد نقشه جامع علمی کشور و مرکز الگوی اسلامی- ایرانی

رئیس اداره اجرایی ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان از تشکیل کمیته مشترک میان ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ستاد نقشه جامع علمی کشور و همچنین مرکز الگوی اسلامی- ایرانی جهت ترویج اولویت های علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور و راهبردهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در سال جاری خبر داد.

محمد حسین جهانگیری گفت: در راستای اقدام 5-1-6 سند راهبردی کشور در امور نخبگان تحت عنوان ترویج نقشه جامع علمی کشور کمیته ای مشترک با همکاری ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و همچنین مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تشکیل خواهد شد تا بتواند اولویت های علم و فناوری را در نقشه جامع علمی کشور گسترش دهد.

 

وی در ادامه با اشاره به اجرای بند 5-1-6 سند نخبگان، گفت: خوشبختانه ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با 31 بنیاد نخبگان استانی فعالیت های مثمر ثمر و مناسبی جهت ترویج و اجرایی سازی سندنخبگان داشته که امیدواریم با کمک بنیادهای استانی اهداف این کمیته مشترک تحقق یابد.

 

انتهای پیام/347***
نظرات کاربران