در حال بارگذاری ...

سی و پنجمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش دفتر اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و پنجمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیران محترم دفتر و بخش های مختلف در روز دوشنبه مورخ 13/10/1400، از ساعت 10:30 الی 12:00، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه با تمرکز بر اقدام‌های مشترک سند نخبگان در دو کمیسیون علمی، آموزشی و فناوری و کمیسیون زیربنایی و تولیدی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و متولی جهت تدوین سیاست‌های اجرایی اقدام‌های مذکور پس از بحث و تبادل نظر نهایی گردید.
نظرات کاربران