در حال بارگذاری ...

سی و چهارمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و چهارمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور آقایان دکتر طالبی، دکتر کی‌پور (رییس بنیاد نخبگان استان سمنان)، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، مهندس امینی، مهندس امجدی، دکتر هاشمی در روز دوشنبه مورخ 1400/10/04، از ساعت 10:30 الی12:00، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه پیشنهادات اجرایی جناب آقای دکتر کی‌پور در خصوص طرح شهید احدی و ظرفیت‌های استان سمنان در راستای پیاده‌سازی اهداف و اقدام‌های ملی سند نخبگان ارائه گردید.

همچنین در خصوص ضرورت و نحوه تدوین سیاست‌های اجرایی اقدام‌های ملی سند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بحث و تبادل نظر گردید.
نظرات کاربران