در حال بارگذاری ...

سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور آقایان دکتر صلواتی، دکتر طالبی، دکتر موحد، دکتر کوچک زاده، دکتر جعفری، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، مهندس امینی، مهندس امجدی، دکتر هاشمی و خانم دارابیان در روز دوشنبه مورخ 1400/09/29، از ساعت 10 الی 12، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه گزارش جامعی از وضعیت مهاجرت نخبگان و استعدادهای برتر کشور توسط جناب آقای دکتر صلواتی ارائه گردید.

 
نظرات کاربران