در حال بارگذاری ...

سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش دفتر اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و سومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور مدیران دکتر موحد، دکتر کوچک زاده، دکتر جعفری، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، مهندس امینی، و بخش های مختلف بنیاد و با حضور مهمان جلسه آقای دکتر صلواتی، در روز دوشنبه مورخ 1400/09/29، از ساعت 10 الی 12، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه گزارش جامعی از وضعیت مهاجرت نخبگان و استعدادهای برتر کشور توسط جناب آقای دکتر صلواتی ارائه گردید.

 
نظرات کاربران