در حال بارگذاری ...

دومین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

 

 

 

به گزارش دفتر اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان:  دومین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری سند، با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی تشکیل گردید. جناب آقای دکتر سمنانیان از فرهنگستان علوم، سرکار خانم دکتر پاسالار از وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، جناب آقای دکتر برخورداری از مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای دکتر جباری پور از پارک فناوری پردیس، جناب آقای دکتر نقشینه از وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای مهندس زارع مهرجردی از صندوق نوآوری و شکوفایی، جناب آقای مهندس نصری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از بنیاد ملی نخبگان مدیران دفتر و مدیران بخش های مختلف، در روز شنبه مورخ 1400/09/27 در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این نشست در خصوص اقدام های ملی مشترک اجراء شده سند نخبگان در بین دستگاه های اجرایی کشور که دارای بیشترین فراوانی بود، مورد واکاوی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری اعضای این کمیسیون، سیاست های اجرایی اقدام هایی که دارای فراوانی بالا بوده تهیه و تدوین گردد.

در بخش دیگری از این نشست در خصوص پیشنهادی های بنیاد ملی نخبگان برای درج بندها و احکامی برای نخبگان در قانون برنامه هفتم توسعه کشور بحث و تبادل گردید و در این راستا

 نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص روند تدوین و پیشنویس تهیه شده سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه توضیحات مبسوطی را مطرح نمودند.

شایان ذکر است در ادامه این نشست نماینده پارک فناوری پردیس توضیحات کاملی از فعالیت های پارک (بر اساس اقدام های ملی سند مذکور) را در خصوص برگزاری رویدادها و جشنواره ها، برنامه های توانمندسازی نیروهای انسانی نخبه و مستعد و همچنین تجاری سازی محصولات دانش بنیان ارائه نمودند.

همچنین در پایان جلسه نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق نوآوری و شکوفایی مطالبی را در خصوص بهره مندی از ظرفیت های نخبگان و استعدادهای برتر (در راستای اقدام های ملی سند مذکور) به منظور جلوگیری از موانع به کارگیری دستاوردهای پژوهشی در توسعه و تولید محصولات دانش بنیان و همچنین همکاری آنها در تدوین، اجراء و نظارت بر قوانین کشور بیان نمودند.

 
نظرات کاربران