در حال بارگذاری ...

اولین جلسه کمیسیون تخصصی زیربنایی و تولیدی مرکز راهبری اجرایی‌سازی سند نخبگان با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان:  اولین جلسه کمیسیون تخصصی زیربنایی و تولیدی سند، با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی تشکیل گردید. جناب آقای دکتر احمد خان بیگی از وزارت نفت، جناب آقای دکتر مهدی الدین امینی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر برخورداری از مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرکار خانم مهندس حمیدیان از وزارت راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر کیانی راد از وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس حسینی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر زراعت کیش و جناب آقای نصیری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم اختیاری از وزارت امور اقتصاد و دارایی، نماینده محترم سازمان انرژی اتمی و از بنیاد ملی نخبگان جناب آقای دکتر طالبی رییس مرکز راهبری و دبیر شورای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، جناب آقای مهندس جهانگیری و جناب آقای مهندس امجدی به نمایندگی از معاونت سرآمدان و نخبگان، جناب آقای مهندس امینی به نمایندگی از معاونت آینده سازان و جناب آقای دکتر افشارفر و جناب آقای دکتر هاشمی از مرکز راهبری اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، در روز شنبه مورخ 1400/09/20 در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این راستا به منظور بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه های اجرایی کشور و در راستای همفکری برای اجرایی سازی سند نخبگان، تدوین برنامه ها و صدور احکامی در خصوص جامعه نخبگانی و استعدادهای برتر کشور در قانون برنامه هفتم توسعه وهمچنین ارزیابی میزان اثربخشی نتایج حاصل از اجرای اقدام های ملی سند نخبگان (در قالب پروژه ای ملی) با همکاری دستگاه های اجرایی، کمیسیون‌های تخصصی چهارگانه‌ «علمی، آموزشی و فناوری»، «زیربنائی، اقتصادی و تولیدی»، «اجتماعی» و «فرهنگی و هنری» در ذیل سند راهبردی کشور در امور نخبگان تشکیل شده است. بر این اساس اولین نشست کمیسیون تخصصی «زیربنائی، اقتصادی و تولیدی» مرکز راهبری اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با موضوعات مختلفی (از جمله اقدام های سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اجرای بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه و انتشار آن تحت عنوان "کتاب میثاق نظام نخبگانی" مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نحوه شناسایی و حمایت از جامعه نخبگانی در برخی از دستگاه های اجرایی کشور و نحوه اجرای بند ث ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، پایش عملکرد و نظارت بر اجرای آن بر اساس شاخص ها و راهبردها در دستگاه های مذکور، پیشنهادات و موارد قابل توجهی مطرح گردید.

 شایان ذکر است در این نشست نماینده وزارت صمت در خصوص برنامه های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ویژه نخبگان، فناوران و استعدادهای برتر از قبیل برگزاری رویدادهای استارت آپی و فناورانه، سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی، اعطای مجوزها، انجام طرح تاپ به منظور توانمندسازی و بومی سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار، جذب سربازان تاپ و غیره مطالبی را بیان نمودند. در ادامه نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت نفت، نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده سازمان انرژی اتمی نکاتی را درباره تدوین سیاست ها و شاخص های عملکردی سند نخبگان، اقدام برای اتصال قوانین بالادستی از جمله سند نخبگان به بودجه سالیانه کشور ، مانع زدایی های مسائل پیش روی دستگاه ها و سازمان های کشور مبنی بر اجرایی سازی سند، ایجاد زبانی مشترک بین دستگاه های اجرایی و سند و انطباق مناسبتر برنامه های سند با سازمان ها و وزارت خانه های متبوع مطرح نمودند.

 
نظرات کاربران