در حال بارگذاری ...

سی و دومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان سی و دومین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور آقایان دکتر طالبی، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، مهندس امینی، مهندس امجدی و دکتر هاشمی در روز دوشنبه مورخ 1400/09/24، ساعت 14:30 الی 16:00 در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی از وضعیت مهاجرت نخبگان و استعدادهای برتر کشور توسط جناب آقای مهندس امینی ارائه گردید.
نظرات کاربران