در حال بارگذاری ...

بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و هشتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور آقایان دکتر طالبی، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، مهندس امجدی و مهندس هاشمی در روز دوشنبه مورخ 1400/09/01 ساعت 10:30 الی 11:30، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه موضوع برگزاری جلسات شورای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضمناً در خصوص نحوه تعامل و معرفی نمایندگان تعدادی از دستگاه های اجرایی تاثیرگذار در کمیسیون های تخصصی سند بحث و تبادل نظر گردید، همچنین در خصوص زمان برگزاری جلسات کمیسیون زیربنایی و تولیدی و کمیسیون علمی، آموزشی و فناوری (در آذرماه سال جاری) تصمیم گیری شد.
نظرات کاربران