در حال بارگذاری ...

اولین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری مرکز راهبری و اجرایی سازی سند نخبگان با حضور دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد.

 

 

    به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان اولین جلسه کمیسیون تخصصی علمی، آموزشی و فناوری، با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی تشکیل گردید. جناب آقای دکتر یاری به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سرکار خانم دکتر پاسالار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر زارع از صندوق نوآوری و شکوفایی، جناب آقای دکتر نقشینه از وزارت آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر جباری پور از پارک فناوری پردیس، جناب آقای دکتر اسماعیلی جاوید از جهاد دانشگاهی، جناب آقای دکتر حسینی از موسسه آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ریاست جمهوری و از بنیاد ملی نخبگان جناب آقای دکتر سالاریه سرپرست قائم مقام رییس بنیاد ملی نخبگان، جناب آقای دکتر طالبی رییس مرکز راهبری و دبیر شورای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، جناب آقای مهندس جهانگیری و جناب آقای مهندس امجدی به نمایندگی از معاونت سرآمدان و نخبگان، جناب آقای دکتر افشارفردر روز شنبه مورخ 22/08/1400، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات مختلفی پیرامون کمیسیون مذکور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر این اساس پیشنهاداتی در خصوص بازنگری و دوگانگی های موجود در سند راهبردی کشور در امور نخبگان، توجه به مهاجرت نخبگان و استعدادهای برتر، شناسایی دغدغه های جامعه نخبگانی کشور و نحوه اثرگذاری آنها، تعامل و همکاری مناسب دستگاه های اجرایی و هم افزایی آنها در پیشبرد اهداف کمیسیون علمی، آموزشی و فناوری مطرح گردید.

لازم به ذکر است کمیسیون های تخصصی چهارگانه سند بر اساس فعالیت های دستگاه های اجرایی کشور به چهار دسته 1- علمی، آموزشی و فناوری، 2- زیربنائی، اقتصادی و تولیدی، 3- اجتماعی و 4- فرهنگی و هنری تقسیم بندی شده اند که هدف اصلی از تشکیل کمیسیون های مذکور بهره مندی از ظرفیت دستگاه های اجرایی کشور به منظور همفکری برای تدوین برنامه هایی ویژه در خصوص جامعه نخبگانی و استعدادهای برتر کشور در قانون برنامه هفتم توسعه بوده و همچنین ارزیابی میزان اثربخشی اقدام های ملی سند نخبگان (در قالب پروژه ای ملی) که با همکاری دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد، خواهد بود.
نظرات کاربران