در حال بارگذاری ...

بیست و هفتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند برگزار شد.

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بیست و هفتمین جلسه شورای مرکز راهبری اجرای سند، با حضور آقایان دکتر طالبی، دکتر افشارفر، مهندس جهانگیری، مهندس امینی در روز دوشنبه مورخ 1400/08/24، ساعت 10/30 الی 11/30، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص درج گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی کشور (بند ث ماده 64 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه) در سامانه سند و نحوه انجام ارزیابی ها بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص نحوه تعامل با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور همکاری های گسترده در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه نیز بحث و تبادل نظر گردید تا در برنامه هفتم توسعه میزان اثرگذاری اجرای بند ث ماده 64 لحاظ گردد.




نظرات کاربران