در حال بارگذاری ...

اولین جلسه کمیته مشترک زیربنایی، اقتصادی و تولیدی بنیاد ملی نخبگان با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شد

 

 

    به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان اولین جلسه کمیته مشترک زیربنایی، اقتصادی و تولیدی، با حضور جناب آقای کلامی مدیرکل بهره‌­وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه، جناب آقای نصیری معاون اداره کل برنامه‌ریزی، نظارت و تحول سازمانی سازمان اوقاف و امور خیریه و جناب آقای براتی رییس گروه بهبود روش‌ها، فرآیندها و تحول اداری سازمان اوقاف و امور خیریه و جناب آقای نیازی مدیرکل دفتر طرح و برنامه، جناب آقای دکتر طالبی سرپرست مرکز راهبری و دبیر شورای اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و جناب آقای مهندس هاشمی از بنیاد ملی نخبگان در روز سه شنبه مورخ 11/07/1400، ساعت 14 الی 15:30، در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات مختلفی در حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی و تولیدی در راستای اهداف سازمان‌های مذکور بحث و تبادل نظر گردید و بر این اساس پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد وقف‌های جدید در حوزه های زیربنایی، اقتصادی و تولیدی، بهره‌وری اراضی کشاورزی موقوفات، بکارگیری طرح‌های جدید در حوزه های کشاورزی، دامپروری و پرورش آبزیان، استفاده از ظرفیت‌های  فکری، علمی و مدیریت نخبگان و بکارگیری طرح شهید احمدی روشن (هسته‌های مسئله محور) و بهره‌مندی از موقوفات و اراضی وقفی در راستای ارتقای بهره‌وری تولیدات و خدمات ارائه شد.
نظرات کاربران