در حال بارگذاری ...

تصویب دستورعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»

 

 

 

به گزارش مرکز راهبری و دبیرخانه شورای اجرایی‌­سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان دستورعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» به تصویب رسید.

 

 به منظور تحقق اهداف «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» و اجرایی‌سازی الزامات بند «د» و اقدامات سند مذکور، کمیسیون‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور همفکری و راهبری سند مطابق مفاد این دستورعمل تشکیل می‌گردد، بر این اساس دستگاه­های اجرایی کشور در قالب چهار حوزه "علمی، آموزشی و فناوری"، "زیربنایی و تولیدی" ، "اجتماعی" و "فرهنگی و هنری" دسته بندی می شوند.
نظرات کاربران