در حال بارگذاری ...

جلسه مشترک مرکز راهبری اجرایی سازی سند با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

به گزارش مرکز راهبری اجرایی سازی سند؛ جلسه­ ای مشترک بین مرکز راهبری اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در تاریخ 12خرداد1400 و با حضور آقای دکتر سید سروش قاضی نوری رئیس مرکز و آقایان دکتر طالبی و مهندس جهانگیری از مرکز راهبری اجرایی سازی سند مذکور برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بیان موضوعات مختلف و نحوه همکاری­‌های مشترک، در خصوص اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و گزارش بند «ث» ماده 64 قانون پنجم برنامه ششم توسعه بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص سیاست­‌های کلی پیشنهادی بنیاد ملی نخبگان برای برنامه هفتم توسعه کشور مباحث مهم و قابل توجهی مطرح گردید.

در پایان در خصوص ادامه همکاری مرکز سیاست علمی کشور در اجرایی‌سازی سند مذکور در سال 1400 تاکید گردید.
نظرات کاربران