در حال بارگذاری ...

سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه بنیاد ملی نخبگان

 

  به گزارش دفتر راهبری اجرای سند:  با توجه به مراحل تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه؛ سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه پنج ساله هفتم توسعه(در بخش امور علمی، فناوری و نخبگان) توسط بنیاد ملی نخبگان به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع به شرح زیر ارسال گردیده است:

الف: پیشنهاد تغییر عنوان "امور علمی و فناوری" به "امور علمی، فناوری و نخبگان"

ب: سیاست‌های کلی پیشنهاد این بنیاد در بخش امور علمی، فناوری و نخبگان به شرح زیر:

1- زمینه‌سازی برای بکارگیری موثر مستعدان و نخبگان به منظور اثرگذاری در حوزه‌های آینده‌پژوهی، مساله‌شناسی، تصمیم‌سازی همراه با ارائه راه حل‌های مناسب در بخش‌های مختلف برنامه هفتم؛

2- ضرورت تمهیدات لازم برای شناسایی و حل مسائل و موانع مربوط به امور نخبگان بویژه در فرآیندهای شناسایی، بکارگیری و ارتقاء نخبگان در بخش های مختلف؛

ضمناً دفتر راهبری اجرای سند مسئولیت ارتباط و پیگیری موضوع از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد.
نظرات کاربران