در حال بارگذاری ...

هفتمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند هفتمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند روز شنبه مورخ 1399/06/29 ساعت 14:00 لغایت 16:00 برگزار گرید.

 

در ابتدای این جلسه  دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند در خصوص نامه رئیس کمیته تخصصی آموزش، تحقیقات و امور نخبگان  مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع پیش‌نویس اولیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در بخش امور علمی ،فناوری و نخبگان مطالبی ارائه دادند. همچنین در مورد پیشنهادات دفتر راهبری اجرای سند از جمله عنوان این بخش بشود: امور علمی، فناوری و نخبگان و پیشنهاد دوم دفتر  زمینه‌سازی برای اثرگذاری مستعدان و نخبگان در حوزه آینده‌پژوهی، مسئله‌شناسی، تصمیم‌سازی و ارائه راه حل‌های مناسب در بخش‌های مختلف برنامه هفتم توسعه کشور  مواردی را تبیین نمودند.

در ادامه حکم پیشنهادی اولیه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور دفتر را برای تکمیل و اعلام نظر اعضای جلسه با عنوان کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های کشور موظفند به منظور افزایش اثرگذاری نخبگان در پیشرفت و تحولات کشور در سال اول، برنامه‌های خود را در در خصوص شناسایی، بکارگیری با همکاری بنیاد ملی نخبگان تهیه و از سال دوم به مرحله اجراء در آورند، خواستار شدند. بنیاد ملی نخبگان گزارش این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دکتر طالبی ضمن ارائه مطالب در خصوص حکم و سیاست‌های آن با بیان تجارب بدست آمده در بند «ث» ماده 64 در قانون برنامه ششم توسعه، ما در بنیاد با دو بعد از سیاست سرو کار داریم. اولی یک سیاست در مسائل و امور نخبگان است که نخبگان چه می‌خواهند و دوم اینکه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت چه کار کنند. دستگاه‌ها در واقع زمینه‌ساز اثرگذاری مستعدان و نخبگان هستند. و لازم است شرایط و زمینه فعالیت آنها را برای اثرگذاری فراهم آورند.

از جمله پرسش‌هایی که مطرح فرمودند این است که آیا می‌خواهیم گزارش بند «ث را به همین روال پیش ببریم؟ در واقع ماموریت نهایی سند میزان اثرگذاری مستعدان و نخبگان است که بتوانیم در فاز عملیاتی برنامه هفتم را درج  کنیم. همچنین به منظور اجرا، نظارت و ارزیابی بخشی از حکم را به ارزیابی و نظارت راقعی کنیم که بنیاد بتواند میزان پیشرفت و عملکرد طرح ها و برنامه های دستگاه های اجرایی و گزارش اقدام های خود را برای ارتقای وضع موجود ارائه نماید

در ادامه جلسه  دکتر آتشک ضمن اشاره به فرایند سیاست‌گذاری و اینکه در حکم‌های برنامه‌ای در برنامه‌های پنج ساله کشور ما بایست در برنامه هفتم مواردی را بیاوریم که از دستگاه‌ها مطالبه‌گری داشته باشیم الزام‌آور باشد. و همچنین با اشاره به اینکه بنیاد در اجرا با موانعی روبرو است در حالی که بنیاد می‌تواند تسهیل‌گری کند، رصد و شناسایی کند، در جذب و بکارگیری مستعدان و نخبگان موانع را برطرف سازد. حکم کلی بایست کاملاً شفاف و مشخص و ناظر به مهمترین چالش‌های مخاطبین بنیاد در بازه زمانی 1400 تا 1405 باشد و در عین حال بنیاد به گونه‌ای حکم را طراحی و ارائه نماید که مجری حکم دستگاه‌های اجرایی باشند نه خود بنیاد.

همچنین مهندس جهانگیری در مورد کارکرد بند «ث» در دستگاه‌های اجرایی از جامعیتی برخوردار است که با توجه به ماموریت‌های دستگاه‌ها و با انتخاب تعهدات برنامه‌ای زمینه اثرگذاری را فراهم می‌کند. لذا در حکم اصلی نیاید به کلید واژ‌ه‌های محدود بسنده شود و در واقع با تغییرات بند بخشی از  ارتباطات و تعاملات بوجود آمده بی اثر خواهد شد و حکم در ساحت‌های مختلف حوزه مستعدان و نخبگان را در برگیرد.

دکتر افشارفر اقدامات در دست اجراو روند اقدامات انجام شده برای گزارش سال سوم بند ث ماده 64 دستگاه های اجرایی  ارائه دادند. و ارسال گزارشات دستگاه‌های اجرایی تا به امروز به عدد 25 رسیده و در حال پیگیری ارسال گزارشات سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه آنها هستیم.
نظرات کاربران