در حال بارگذاری ...

پنجمین جلسه شورای دفتر راهبری اجرای سند

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند پنجمین جلسه شورای مشورتی با حضور اعضای جلسه در روز یکشنبه مورخ 1399/05/19 ساعت 14:00 لغایت 16:00 برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه  دکتر طالبی گزارش مختصری از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در طول هفته گذشته و نیز برنامه‌های آتی از جمله ارتباط با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی و نیز گزارشی از پیگیری نامه‌های مربوط به گزارش سال سوم بند«ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه ارائه نمودند.

آقای دکتر اکبری با ارائه طرح اولیه ترویج وگفتمان‌سازی اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و با تعیین چارچوب‌های این نوع از ترویج و تفاوت در ترویج محتوای سند در ستاد سابق و ترویج در اجرایی سازی به ضروت و اهمیت آن از دیدگاه های گوناگون پرداختند. یکی از اقدامات مهم برای اجرایی‌سازی سند ایجاد فهم عمومی مشترک و بویژه ایجاد فهم نخبگانی از سند است تا در سایه آن امکان رسیدن به باور وعزم همگانی برای اجرا و سپس مطالبه جهت تامین منافع آن فراهم گردد.اینکه مقام معظم رهبری در موقعیت‌های مختلف به این سند تاکید کرده‌اند نشان از اهمیت آن و اهمیت اجرایی شدن آن است. برای رسیدن به اهداف نیازمند به همکاری همه دستگاه‌ها وبویژه همکاری رسانه ملی و رسانه‌های کشور هستیم. ضروری است ابتدا همکاران بنیاد نخبگان و سپس مسولین مربوطه در دستگاه‌های اجرایی به ترتیب اولویت به صورت حضوری ومجازی با سند واهداف آن آشنا شوند. روش ترویج: استفاده از همه امکانات رسانه ای وتبلیغی جهت ترویج سند و ایجاد مطالبه گری عموم نخبگان نسبت به اجرای آن موارد ترویج: استفاده از رسانه‌های عمومی: تولید خبر وتوزیع آن در فضای مجازی، حضور برخی ازاعضای شورای هماهنگی راهبری سند ومدیر کل دفتر  در جلسات دستگاه‌ها و تبیین آن، برگزاری نشست های مشترک دفتر راهبری و دستگاه‌ها، تعریف پروژه ترویج رسانه‌ای ، تعریف نحوه همکاری روابط عمومی بنیاد نخبگان با دفتر راهبری. پیشنهادات اجرایی:طرح گفتگو با مسولین دستگاه‌ها، طرح فضای مجازی وایجاد گروه، فعال نخبگانی در پیام رسان‌ها وطرح مسائل ، طرح آموزش همکاران بنیاد، طرح تولید کلیپ وگفتارهای کوتاه در مورد سند برای فضای مجازی، طراحی حداقل یک برنامه مشترک با صداوسیما و پیگیری خبری در شبکه‌های مختلف.

در ادامه جلسه مهندس جهانگیری با اشاره به سوابق ترویج در ستاد سند به دسته‌بندی مخاطبان سند و دسته‌بندی مخاطبان بر اساس رویکردها، مفاهیم،تعاریف، راهبردها و اقدامات سند به دو دسته ارتباط مخاطب با سند و مسئوولیت مخاطب در قبال سند تقسیم بندی می‌شوند.  مخاطبین حاکمیتی(نظام نخبگانی):شامل مجموعه بخش های مختلف کشور مشتمل بر نقش آفرینان، نهادها، قوانین،سازوکارها و روندهایی است که بر فعالیت های نخبگانی و اجتماع نخبگانی به صورت مستقیم اثرگذارند. مخاطبین غیرحاکمیتی(اجتماع نخبگانی):شامل افراد یا گروه‌هایی است که به تشخیص بنیاد ملی نخبگان، توانمندی‌های بالقوه یا بالفعل انجام فعالیت‌های نخبگانی را دارا هستند، بنابراین شامل همه افراد و گروه های نخبه و صاحب استعداد برتر است.

دکتر افشارفر  گزارشی از اقدامات انجام شده با توجه به فرایندهای طی شده در تهیه گزارش سال سوم در خصوص بند ث ماده  64 قانون برنامه ششم توسعه ارائه دادند. همچنین ارائه گزارشی از جلسه با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ارائه گردید و نحوه تعامل و اینکه جلسه بعدی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای ادامه کار مورد توجه قرار گیرد.

 
نظرات کاربران