در حال بارگذاری ...

چهارمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند با حضور معاون سرآمدان و نخبگان

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند چهارمین جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری اجرای سند در سال1399 روز یکشنبه 1399/05/19  ساعت 16:00 تا 14:00 
با حضور معاون محترم سرآمدان و نخبگان بعنوان میهمان برگزار گردید.

 

در آغاز جلسه دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان با تشکر و قدردانی از حضور مهمانان بویژه جناب آقای دکتر الستی معاون محترم سرآمدان و نخبگان در جلسه شورای مشورتی دفتر راهبری سند ضمن اشاره به سوابق تدوین کنندگان سند با تاکید بر تجارب و نظرات ایشان و آنچه بعنوان چشم‌انداز دفتر ترسیم می‌کنند مطالبی را در این خصوص بیان کردند. در ادامه ایشان با طرح پرسشی در رابطه با تقسیم کار در این دفتر داشتند. همچنین با تاکید این مطلب که نخبگان در دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها تابع قانون و مقررات خاص خودشان هستند و یا تعبیعه در قوانین مختلف از جمله سازوکارهایی است که می‌توانیم پیگیری کنیم. متناسب‌سازی ماموریت‌های این دفتر با توقعات و انتظارات بنیاد از این دفتر با توجه به ساختار ترسیم شده قابل حصول است.

 دکتر الستی ضمن تبریک اعیاد گذشته و اهمیت تلاش مستمر و ضرورت توجه به دو مسئله در این دفتر اشاره نمودند. مسئله اول این است که خیلی‌ها در اثر تلاطم‌های بوجود آمده در کشور در اجرایی‌سازی سند دچار شک و تردید شدند. نحوه حکمرانی نامناسب این نگاه را به بخش‌های مختلف هم تسری داد. با توجه به اسناد بالادستی که نوشته شده از جمله سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای برخی سیاست‌های اجرایی و راهبردها نوشته شده برای اجرایی‌سازی در عمل با تغییر دولت‌ها توجه و یا کم توجهی روبرو می‌شود. موضوع نخبگان از جمله موضوعات جذابی است که در سطح شعار باقی می‌ماند. جذابیت موضوع نخبگان از منظر نقد و دلسوزی، جلب آراء و نظرات، برای صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌ها در جاهایی که خلاء موضوعی دارند مسئله نخبگان طرح می‌شود تا خلاء های ناشی از عدم وجود موضوع پر شود نه طرح و حل مسائل نخبگان. با گذشت زمان اهمیت نوشتن این سند با در نظر گرفتن مبانی و روش‌های علمی، تشخیص و انتخاب رویکردهای مناسب آن آشکار شده است. سند در زمان اجراء اثر خود را گذاشته است. بعنوان مثال می‌توان برخی از دستگاه‌های اجرایی که فعالیت‌هایی انجام داده‌اند در راستای اجرایی‌سازی اقدام‌های ملی سند است اما اسمی از سند به میان نمی‌آورند اما مشخص است تحت تاثیر سند بوده‌اند و این همان اثرگذاری و اهمیت سند را نشان می‌دهد.  این‌ها لازم است اما کافی نیست. ما نیازمند اتخاذ یک روش سیستماتیک هستیم که بتواند پایش و نظارت کند، ارزیابی کند. وظیفه این دفتر با توجه به چارچوب ترسیم شده در سند برای اجرایی‌سازی اقدام‌های ملی بصورت سیستماتیک در دستگاه‌های اجرایی بتواند این اقناع را داشته باشند که بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی قلمداد شود. موضوع دیگر در این بخش در خصوص بودجه و تعهدات برنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی مطابق بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه است. لازم است این فرایند در دستور کار دفتر قرار گیرد که تخصیص بودجه نخبگان در دستگاه‌های اجرایی چگونه است و دستگاه‌ها در قبال این بودجه و برنامه‌های حوزه نخبگان پاسخگو باشند و این از طریق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است. با ایجاد فرصت‌هایی از این جنس آن را تبدیل به یک رویه در دستگاه‌های اجرایی کنیم. این دفتر قادر خواهد بود در نقش فوکال پوینت با استفاده از اهرم‌های قانونی و اجرایی تعبیه بودجه از طریق تعهدات برنامه‌ای برای موضوعات نو و بدیع در حوزه نخبگان با هماهنگی این دو بخش مسیراجرایی‌سازی را تسهیل کند. پس افزایش همکاری سیستماتیک با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با یک هدف‌گذاری مشخص برای تولید فرایند شناسایی برنامه‌های نخبگان در فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و تفکیک بودجه آنها.

مسئله دوم خود بنیاد ملی نخبگان است. بنیاد در طی این سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. بنیاد لازم است فعالیت‌های خود را بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان تجزیه و تحلیل کند و بصورت جدی و برنامه‌ریزی شده فعالیت‌های خود را هدایت و مدیریت کند. در ادامه ایشان به تقسیم کار این دفتر و لوازم آن اشاره نمودند. یعنی معاونت‌ها و بخش‌های مربوط بنیاد بایست برنامه‌های زیرساخت ارائه دهند. گفتمان این دفتر، مطالبه‌گری است. بنیاد برای دو بخش بایست پاسخگو باشند اول به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دومی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. برای پیشبرد این کار همراستاسازی معاونت‌ها و دفاتر بنیاد با این دفتر و ماموریت‌های ترسیم شده ابزار و لوازمی متناسب با ساختار طراحی شده می‌خواهد. از جمله موارد مورد توجه به دیدگاه‌ها و نگرش‌ها در اجرایی‌سازی سند موثر است.  

در خصوص کمیته نخبگان که در سازمان امور اداری و استخدامی دارای سوابقی بوده است. ماموریت داشته ساحت‌های نخبگی را با شاخص‌های بنیاد ملی نخبگان تطبیق دهد و نخبگان را در پست‌های کلیدی قرار دهد تا اثرگذاری داشته باشند و این حلقه مفقوده در کارراهه شغلی نخبگان را می‌تواند برطرف کند. نخبگی یعنی اینکه کارهای خطرپذیر بیشتری را نخبه بر عهده بگیرد یعنی اثرگذاری بیشتری داشته باشد. نخبه وزارت نیرو نخبه وزارت نیرو هست. نخبگی ساحت‌های مختلفی اعم از تحصیلی، مدیریتی، هنری و غیره دارد. مثلاً نخبه مهندسی را انجمن‌های حرفه‌ای تخصصی، نظام مهندسی، وزارت معدن می‌تواند تشخیص دهد.

 

در این جلسه اعضای شورای مشورتی آقایان دکتر اکبری، مهندس جهانگیری، دکتر افشارفر و دکتر آتشک حضور داشتند.