در حال بارگذاری ...

لزوم افزایش تعامل بنیاد ملی با دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حاکمیتی در کشور
برای اجرائی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه

 

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند؛ در ادامه برگزاری برنامه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حاکمیتی کشور در راستای همکاری و تعامل  به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری برای اجرائی‌سازی بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور نشست‌های مشترک از جمله با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
نظرات کاربران