در حال بارگذاری ...

نشست تبیین نظام جمع سپاری مجمع با رؤسای دفاتر بنیاد ملی نخبگان سراسر کشور
با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند جلسه تبیین نظام جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با روسای دفاتر بنیاد ملی نخبگان سراسر کشور برگزار شد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت در نشست مجازی که با حضور سرپرست دفتر راهبری سند راهبردی کشور در امور نخبگان در دبیرخانه مجمع با روسای دفاتر بنیاد نخبگان سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد گزارش‌های برخی از نخبگان این استان از وضعیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و پارک‌های علم و فناوری و نیز پیشنهادهای آنها برای تعیین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را دریافت کرد.

 

دبیر مجمع در جلسه جمع سپاری مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: رویکرد ما به جمع سپاری و کسب ایده های صاحبنظران، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی گام بلندی در مشاوره نخبگان برای حکمرانی مطلوب و پیشرفت کشور بر اساس نظر نخبگان جامعه است. به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر محسن رضایی عصر روز دوشنبه۱۲ آبان در نشست مجازی با روسای دفاتر بنیاد نخبگان سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد گزارش‌های برخی از نخبگان این استان از وضعیت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و پارک‌های علم و فناوری و نیز پیشنهادهای آنها برای تعیین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را دریافت کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با تبریک سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) و با قدردانی از دانشگاه سمنان و روسای دفاتر بنیاد ملی نخبگان سراسر کشور که این جلسه را برگزار کرده اند گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک نگاه تحولی به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته و به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، وظیفه خود دیده که دیدگاه ها و نظرات نخبگان را به اطلاع اعضای مجمع و رهبر معظم انقلاب برساند.
دکتر محسن رضایی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه، سرآغاز گام دوم انقلاب است گفت: امیدواریم این برنامه سرآغار تحولاتی در اقتصاد و فرهنگ کشور باشد و رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع سپاری و کسب ایده های صاحبنظران، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی گام بلندی در مشاوره نخبگان برای حکمرانی مطلوب و توسعه کشور بر اساس نظر نخبگان جامعه است که در این راه از یکایک شما استادان، پژوهشکده ها و اندیشکده ها دعوت می کنیم که ما را در تدوین سیاست های کلی و نیز فرایند نظارت بر اجرای برنامه ها، یاری کنید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه پیشرفت ملی از اجماع ملی نخبگان، تشکیل خرد و عقلانیت جمعی و اراده ملی حاصل می شود گفت: برای اجماع ملی نباید به مشورت و نظر مقامات رسمی و کارشناسان قوای سه گانه بسنده کنیم زیرا حجم زیادی از نخبگان خارج از قوای سه گانه فعالیت می کنند و چه بسا برخی نخبگان عرصه کارآفرینی در جای جای کشور باشند که اگر چه نخبه دانشگاهی نیستند، اما در پیشرفت کشور، سهم بسزایی را بر عهده دارند. دکتر رضایی افزود: افکار فردی، خودخواهی و تکروی در اداره کشور، به تعارض منافع منجر می شود و در این صورت قانون و مقررات و آئین نامه ها برای افراد خاص نوشته خواهند شد. عزم و برنامه نظام بر این است که با مراجعه به صاحبنظران از از انواع تکروی و خودسری ها که به فساد سیاسی واقتصادی منجر می شود فاصله بگیریم. تقاضای ما از نخبگان و دانشگاهیان این است که در سیاست گذاری، برنامه نویسی، اجرایی شدن و نظارت بر اجرای برنامه ها، ما را یاری کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سامانه جمع سپاری نجم گفت: بهره برداری از این سامانه باعث می شود سیاست های کلی نظام در آسمان نماند و دولت ها هر کدام راه خودشان را پی نگیرند وبه انها عمل نکنند. این هدف و تحول بزرگی است. انتظار ما از نخبگان و دانشگاهیان این است که به دو سوال پاسخ بدهند. نخست اینکه نخبگان و دانشگاهیان برای اینکه برنامه هفتم توسعه به تحول در کشور منجر شود چه محورهایی را پیشنهاد می کنند و دوم اینکه دانشگاهیان و نخبگان چه باری از این تحول را بر عهده می گیرند و بر اساس تخصص و تجربه خود چه نقشی را عهده دار می شوند؟ دکتر محسن رضایی با تاکید بر اینکه نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع فراخوانی برای مشارکت قبل و بعد از تدوین برنامه ها در کشور است گفت: ما امیدوار هستیم که برنامه هفتم توسعه نوعی از هماهنگی را بین دانشگاه، حوزه های علمیه، بازار، صنعت و دولت برقرار کند و این جزایر را به یکدیگر مرتبط سازد تا سرعت پیشرفت کشور را بالاتر ببریم. ان شا الله از سایر قوا هم دعوت خواهیم کرد با استفاده از فرایند جمع سپاری، نظرات نخبگان را در اجرای برنامه ها جویا شوند.

دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان  با تبریک دو میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) ضمن تشکر از مرکز مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع  با این بیان این نکته که، این اولین جلسه نخبگانی در سطوح حاکمیتی است.  دو موضوع مورد اشاره فرهنگ و اقتصاد کاملاً موضوعی نخبگانی است. و می توان از طریق سیاست های کلی زمینه های اثرگذاری نخبگان در این دو حوزه فراهم شود.   
در ادامه  با ارائه نظرات و دیدگاه های خود پیرامون همکاری در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایجاد بستر اثرگذاری در جهت رایزنی و ایده پردازی نخبگان قدردانی کردند.
نظرات کاربران