در حال بارگذاری ...

جلسه وبیناری "تبینی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اجرایی‌سازی آن"

جلسه وبیناری تبینی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اجرایی‌سازی آن

به گزارش دفتر راهبری اجرای سند برابر با برنامه از قبل تعیین شده، جلسه وبیناری "تبینی سند راهبردی کشور در امور نخبگان و اجرایی‌سازی آن" در  روز چهارشنبه 16/07/1399 از ساعت 9:00 لغایت 12:00 با حضور قائم مقام محترم رئیس بنیاد ملی نخبگان، معاونین، مدیران و روسای بنیادهای نخبگان استانی تشکیل گردید.

 در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر سعادت فومنی قائم مقام محترم رئیس بنیاد و سپس  دکتر طالبی سرپرست دفتر راهبری اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان ضمن خوش‌آمد گویی به حاضرین، دیدگاه‌ها و برنامه‌های بنیاد در خصوص سند و اجرایی‌سازی آن  را بیان نمودند.

در ادامه  دکتر الستی معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد(رئیس پیشین ستاد اجرایی‌سازی سند) بطور مفصل در خصوص چگونگی تهیه و تدوین سند، همچنین مفاهیم، اصول اساسی،چالش‌ها  وگفتمان حاکم بر سند به ایراد سخن پرداختند.

 همچنین در بخشی از این برنامه  دکتر طالبی و  مهندس جهانگیری درباره روند اجرای بند «ث» ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه وهمچنین در خصوص اقدامات در جریان در خصوص برنامه هفتم توسعه توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در پایان این جلسه برخی از روسای بنیادهای نخبگان استانی به بیان نظرات و سوالات خود در این خصوص پرداختند.
نظرات کاربران