در حال بارگذاری ...

دکتر روحانی‬‎: از جمله اسناد شورا (شورای عالی انقلاب فرهنگی)، سند مربوط به نخبگان است که دولت برای اجرایی شدن آن و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اقدام خواهد کرد.
نظرات کاربران