در حال بارگذاری ...

در بنیاد نخبگان استان البرز برگزار شد: جلسه تبیین، ترویج و اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان البرز: به منظور آشنای با اصول اساسی حاکم بر سند راهبردی کشور در امور نخبگان جلسه تبیین، ترویج و اجرایی سازی سند با حضور رییس کمیسیون زمینه سازی اثرگذاری سند راهبردی کشور در امور نخبگان برگزار شد.

 

دکتر طالبی در این جلسه بیان داشت: یکی از اهداف برگزاری این گونه جلسات برای همکاران، توجیه و تبیین سند به عنوان دستور و نقشه راه عملی برای رسیدن به اهداف بنیاد ملی نخبگان و بهبود خدمت رسانی به نخبگان و استعدادهای برتر در جهت توسعه و اعتلای کشور است.

وی اظهار داشت: براساس اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، مأموریت اصلی بنیادهای نخبگان استانی، توسعه استان با استفاده از ظرفیت فکری و علمی نخبگان و استعدادهای برتر است.

ایشان گفت: یکی از راه­هایی که منجر به شناخت ارزش و اثرگذاری استعدادهای برتر و نخبگان در استان می­شود، تلاش و فعالیت­های همکاران بنیادهای نخبگان استانی در راستای اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان است.

 در ادامه جلسه روند تهیه و تدوین سند، متولیان اصلی اقدامات و دستگاه های همکار، نقش و وظایف هر یک از آنها در اجرایی سازی اقدامات سند توسط رییس کمیسیون زمینه سازی اثرگذاری سند تشریح شد.

دکتر طالبی تصریح کرد: بنیادهای نخبگان استانی باید با به کارگیری تمام اهتمام و تلاش خود، سند راهبردی کشور در امور نخبگان را سر لوحه­ ی تمام فعالیت­ های خود در استان قرار دهند.

وی در پایان بیان داشت: مدیریت ستاد اجرایی سازی سند راهبردی نخبگان از دریافت انتقادات، نظرات و پیشنهادها و راه­ کارهای عملی همکاران بنیادهای نخبگان در راستای نقش آفرینی و اجرایی سازی اقدامات سند در استان ها استقبال می کند.

 
نظرات کاربران