در حال بارگذاری ...

در استان گیلان برگزار شد:
نشست ترویج و اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

به گزارش روایط عمومی بنیاد نخبگان استان گیلان، این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در محل بنیاد نخبگان استان گیلان در روز یکشنبه 8 مرداد 1396 آغاز شد. سپس آقای دکتر اصفهانی رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان ضمن خوشامدگویی به میهمانان در رابطه با تبیین سند راهبردی کشور در امور نخبگان به بیان مقدمهای از محورهای این سند پرداختند و با معرفی سخنران مدعو آقای دکتر کمال اکبری (رئیس کمیسیون زیرساختهای فرهنگی و پژوهشی ستاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان) ضمن اظهار خرسندی از برگزاری چنین جلسهای که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و باید گفتمان­سازی در بحث سند راهبردی کشور صورت گیرد، افزودند: بر این اساس «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» به منظور ایجاد محیطی پویا برای فعالسازی و اثرگذاری مناسب اجتماع نخبگانی در تحولات کشور با هدف تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به چشم انداز کشور در افق 1404 خورشیدی تدوین شده است.  این سند سعی دارد تا مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی و با شناسایی صحیح مسائل، شرایط و امکانات کشور، دامنة شمول نخبگی را گسترش داده، راهبردها و اقدامهای کلان را برای فراهم شدن زمینههای نخبهشناسی، نخبه پروری، نخبهگزینی و نخبه­گماری در جهت نیل به اهداف فوق تبیین کند.

 

آقای دکتر اکبری رئیس کمیسیون زیرساختهای فرهنگی و پژوهشی ضمن اظهار خوشوقتی از حضور در این جمع فاخر علمی و فرهنگی، اظهار داشتند که برای من مایه افتخار است که میهمان خطه سرسبز گیلان که مهد پرورش نخبگان و سرآمدان بزرگی چون پروفسور سمیعی و پروفسور رضا و... است هستم. ایشان در ابتدا با بیان مقدمه‌ای از چرایی و چگونگی تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان و تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی از جمله نخبه، صاحب استعداد برتر، فعالیت نخبگانی، اجتماع نخبگانی و نظام نخبگانی، به تشریح کامل این سند در قالب اسلایدهای علمی پرداختند.

 

ایشان ضمن بیان چشم انداز و اهداف کلان سند راهبردی کشور در امور نخبگان افزودند: جامعۀ نخبگانیِ مطلوب، جامعه ای است پویا که در آن اجتماعات نخبگانی در چارچوب ارزشهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسامی ایران، فرصت رشد و شکوفایی حداکثری را بر پایه تنوع استعدادها و توانمندیهای خود به دست آورده و ضمن حل مسائل جامعه، تدبیر امور تحول آن را در دست می گیرد. هد­ف های کلان مدّنظر این سند عبارتند از:

1- ایجاد زمینه های شناسایی، رشد و شکوفایی حداکثری استعدادهای فردی و گروهی و ارتقای ابعاد معنوی و دینی آنها.

2- تحقق نظام جامع اخلاق نخبگی مبتنی بر آموزه­های اسلامی و تلاش برای ترویج آن، به منظور رشد اخلاقی و معرفتی اجتماع نخبگانی و مصون­سازی آنان.

3- رفع موانع فعالیت های نخبگانی، افزایش ظرفیت اجتماع نخبگانی و فرصت سازی مناسب بر اساس اصول عدالت و انصاف.

4- وسعت بخشیدن به دایرة نخبگی و بهره گیری حداکثری از توان اجتماع نخبگانی در مدیریت تحولات کشور در سطح ملی و بین المللی.

5- مدیریت هدفمند گردش نخبگان و پیشگیری از خروج نخبگان از چرخة خدمت به جامعه.

6- تبیین و تنظیم مسؤولیتها و حقوق متقابل اجتماع نخبگانی و جامعه و افزایش حس دلبستگی ملّی آنان در چارچوب گفتمان نظام اسلامی.

7- زمینه سازی شناخت و همکاری متقابل نخبگان مسلمان در سراسر جهان به منظور تحقق بین الملل اسلامی و برپایی تمدن نوین اسلامی.

8- جذب نخبگان در سطح جهانی.

 

آقای دکتر اکبری اظهار داشتند که برای تحقق اهداف کلان، نظام نخبگانی، وظیفۀ شناسایی و هدایت، توانمندسازی، زمینه سازی برای اثرگذاری اجتماع نخبگانی و نیز سیاستگذاری و مدیریت و توسعةزیر ساختهای لازم را بر عهده دارد. که ایشان برای هر کدام از راهبردهای کلان، راهبردهای ملی و اقدام های ملی را به طور کامل تشریح و توضیح دادند.

 

آقای دکتر اکبری در ادامه تبیین سند راهبردی کشور، به بیان چارچوب نهادی و الزامات اجرایی در نظام نخبگانی کشور پرداختند و افزودند: سیاست­گذاری و نظارت راهبردی و روزآمدسازی سند بر عهدة شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بنیاد ملی نخبگان مسؤول تدوین سیاست­های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف سند و به تصویب رساندن آن در هیئت امنای بنیاد و ابلاغ آنها و هماهنگی و انسجام­بخشی بین دستگاه­های اجرایی کشور در اجرای سند و نظارت بر حسن اجرای آن است و موظف است پیشرفت کار را به صورت سالیانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کند. همچنین در فرایند اجرایی کردن و فرهنگ­سازی سند، معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه­های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگستانهای کشور، وزارتخانه­های صنعتی و دفاعی، وزارت کشور، و سایر وزارتخانه­ها و نهادها و دستگاه­های اجرایی کشور و نیز صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های تبلیغی و فرهنگی کشور  با بنیاد ملی نخبگان همکاری می کنند. ایشان در پایان در خصوص الزامات اجرایی سند راهبردی کشور در امور نخبگان به منظور اجرا، نظارت و ارزیابی سند اقدام­های مورد نظر را ذکر کردند.

 

پس از آن حاضرین به طرح پرسش و ارائه پیشنهادات خود پرداختند. ارائه پاسخ توسط آقای دکتر اکبری به پرسش‌های مطرح شده بخش پایانی این نشست را تشکیل داد. اضافه می شود که در حین برگزاری کارگاه، مجموعه مطالبی مشتمل به سند راهبردی کشور در امور نخبگان بین شرکت کنندگان توزیع گردید و از شرکت کنندگان خواسته شد که سعی در مطالعه سند راهبردی کشور در امور نخبگان نمایند.

 

 
نظرات کاربران