در حال بارگذاری ...

برگزاری نشست ترویج و اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، در استان زنجان

شست هم اندیشی اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان با حضور دکتر طالبی رئیس کمیسیون زمینهسازی اثرگذاری ستاد اجراییسازی سند، دکتر رشتچی رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان، کارشناسان بنیاد نخبگان استان و جمعی از اساتید دانشگاهی، نخبگان و استعدادهای برتر در روز چهارشنبه 25 مرداد 96 در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان زنجان، در این نشست در ابتدا دکتر وحید رشتچی ضمن اشاره به ابهامات، چالشها، موانع، مسائل و دیدگاه های متعدد موجود در بحث نخبگی و نخبگان، تدوین سند راهبردی کشور در امور نخبگان را اساس و بنیانی در جهت تبیین جایگاه نخبگان در کشور دانسته و افزودند: تنها وجود یک سند در حمایت از نخبگان کافی نیست و بایستی مجموعه ای از اقدامات و فعالیت ها در جهت اجرایی سازی آن صورت گیرد.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر طالبی رئیس کمیسیون زمینهسازی اثرگذاری ستاد اجراییسازی سند، به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل بنیاد ملی نخبگان در 5 مهر 1383 و تصویب اساسنامه بنیاد ملی نخبگان در 10 خرداد1383 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز فرآیند تدوین و تصویب سند توسط مجموعهای از صاحبنظران و ابلاغ آن از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 91/08/17 اشاره نموده و افزودند: این سند دارای یک چشم انداز، 8 هدف کلان، 5 راهبرد کلان،12  راهبرد ملی و 70 اقدام ملی است. سپس به تشریح راهبردهای کلان سند پرداخته و زمینه سازی برای اثرگذاری بهینه افراد و گروههای نخبه در مدیریت تحولات کشور را مامویت اصلی نظام نخبگانی بیان نمودند و در این زمینه به برنامههای آتی بنیاد ملی نخبگان از جمله ایجاد خانه نخبگان و نیز ایجاد شرکتهای کارگرازی منابع انسانی متخصص به عنوان عوامل و نهادهای میانجی و حلقه واسط بین نخبگان با صنعت، دستگاههای دولتی و خصوصی اشاره نمودند.

دکتر طالبی در ادامه به صورت تفضیلی به تشریح مفاهیم نخبه، استعداد برتر، فعالیت نخبگانی، گروه نخبه، گروه صاحب استعداد برتر، اجتماع نخبکانی، نظام نخبگانی، چشم انداز و اهداف سند پرداخته و بیان داشتند: سند راهبردی کشور در امور نخبگان به منظور ایجاد محیطی پویا برای فعال‌سازی و اثرگذاری مناسب اجتماع نخبگانی در تحولات کشور با هدف تحقق آرمان های جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به چشم انداز کشور در افق 1404 خورشیدی تدوین شده است.

ایشان در پایان به برخی از اقدامات اجرا شده از جمله برگزاری بازدیدهای تخصصی و طرح خیرین اشاره نمودند.

در پایان این نشست 3 ساعته به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.
نظرات کاربران