در حال بارگذاری ...

استخراج اصول راهبردی تأمین نیاز فرهنگی استعدادهای برتر

آنچه در ادامه می‌خوانید چکیده‌ی پژوهشی با عنوان «استخراج اصول راهبردی تأمین نیاز فرهنگی استعدادهای برتر» است. فایل کامل این پژوهش نیز جهت استفاده علاقه‌مندان و صاحبنظران در انتهای همین صفحه قرار داده شده است. همچنین لازم به ذکر است رویکردهای مطرح در این پژوهش الزما منطبق با رویکردهای «ستاداجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان» نیست. 

 

 

چکیده:

ظرفیت غنی نخبگانی کشور به عنوان یک نعمت و همچنین فرصت بسیار مغتنم برای کشور، از جوانب مختلفی می‌تواند به عنوان تهدید قلمداد شود. مسائلی چون فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان تنها مسأله‌ای نیست که پیرامون این قشر تشخیص داده شده است. در حال حاضر با توجه به این ظرفیت عظیم، استفادة حداکثری از این توانمندی، در نیازهای مختلف کشور، صورت نمی‌گیرد، حال آنکه با توجه به شرایط و اقتضائات امروز، و قرار گرفتن ما در مرحلة علمی از رشد کشور، بیش از پیش باید به توانمندی‌های علمی و فرهنگی جوانان کشور توجه شود. در این رابطه به نظر می‌رسد راه حل اکثر معزلات و مسائلی که پیرامون نخبگان کشور تشخیص داده شده است، فرهنگی ‌باشد. بر این مبنا، این پژوهش با هدف سامان‌دهی به نیازهای فرهنگی نخبگان تدوین شده است. تأمین این نیاز،‌ در این پژوهش، بر استعدادهای برتر به عنوان دانش‌آموزانی که توانایی‌های قابل توجه اما بالقوه دارند متمرکز است. از سوی دیگر، باید توجه شود که بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک نهاد کلان، نمی‌تواند و نباید وارد مسائل اجرایی فرهنگی به مثابه مسائل جزئی شود. از همین رو، این پژوهش تمرکز خود را بر استخراج اصول راهبردی و کلان در تأمین نیازهای فرهنگی استعدادهای برتر اهتمام دارد.

در پاسخ به این سؤال، لازم دانستیم تا به سه عنصر اولیه و مقدماتی در شناسایی و استخراج اصول راهبردی تأمین نیاز فرهنگی استعدادهای برتر مورد توجه قرار دهیم. این عناصر عبارتند از: اهداف و شرایط مطلوبی که برای نخبگان و استعدادهای برتر قابل تصور است؛ ویژگی‌های شخصیتی استعدادهای برتر در این سنین؛ و اصول عام رایج در کارهای فرهنگی.

در نهایت نیز با جمع‌بندی و باهم‌نگری دست‌آوردهای این سه عنصر، به تدوین طرحوارة کلان فرهنگی در مواجهه با این مسأله پرداخته شده است.
نظرات کاربران